top of page
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Instagram

Một chuyên gia về mọi thứ bạn cần

Cá nhân & Doanh nghiệp

Trong nước & Quốc tế

Thẻ xanh, Thị thực và hơn thế nữa ..

Travel

Travel Made Easy

We’re committed to providing our clients with the guidance and planning to create the perfect trip. Feel free to contact us directly with any questions.

*Due to Pandemic, certain destinations still restricted to travelers.

Bikes at Amsterdam Canal
Brooklyn Bridge
DOMESTIC TRAVEL
 
 • Travel Packages
 • Airlines Tickets
 • Car Rental
 • Hotel Packages
 • and more
Image by Ammie Ngo
INTERNATIONAL TRAVEL
 • Airlines tickets
 • Hotel packages
 • Europe, Asia
 • Vietnam
 • Travel insurance
Water Tour
TOURS PACKAGES
 • Various schedules
 • Vietnam, Japan, Korea, Cambodia
 • Europe destinations
 • and more coming soon
Woman Traveller
VISAS

Vietnam, China, Cambodia...
Entry Visas services

Traveling
PASSPORT

PASSPORT ALLICATION 
PASSPORT RENEWAL

Về chúng tôi

Saigon Centre đã và đang cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ đa dạng từ thuế, kế toán, du lịch,  và các dịch vụ nhập cư trên khắp Worcester kể từ năm 2003. Với đào tạo được chứng nhận và kiến thức mở rộng của chúng tôi, chúng tôi được trang bị để xử lý tất cả các nhu cầu của bạn, bất kể phức tạp đến mức nào. Cho dù bạn yêu cầu hỗ trợ ở cấp độ công ty hay cá nhân, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ với tư cách là nhà hoạch định và cố vấn của bạn.

Business Meeting
About
bottom of page