top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

Một chuyên gia về mọi thứ bạn cần

Cá nhân & Doanh nghiệp

Trong nước & Quốc tế

Thẻ xanh, Thị thực và hơn thế nữa ..

Immigration

FAMILY PETITION

NEW & EXISTING CASE

USA & FOREIGN COUNTRIES

GREENCARD

NEW APPLICATION

RENEWAL - 2 YRS, 10 YRS

USA VISA

FOR VISITORS

FROM FOREIGN COUNTRIES

FORMS
& MORE

MARRIAGE
APPLICATION

FOR VIETNAM COUNTRY

SINGLE STATUS & APPLICATION

INTREPRETOR
FORMS TRANSLATIONS

VIETNAMESE & ENGLISH

MOST FORMS & INTERVIEWS

Về chúng tôi

Saigon Centre đã và đang cung cấp cho khách hàng nhiều dịch vụ đa dạng từ thuế, kế toán, du lịch,  và các dịch vụ nhập cư trên khắp Worcester kể từ năm 2003. Với đào tạo được chứng nhận và kiến thức mở rộng của chúng tôi, chúng tôi được trang bị để xử lý tất cả các nhu cầu của bạn, bất kể phức tạp đến mức nào. Cho dù bạn yêu cầu hỗ trợ ở cấp độ công ty hay cá nhân, chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ với tư cách là nhà hoạch định và cố vấn của bạn.

Business Meeting
About

NOTARY

PUBLIC

Passport

PASSPORT

PHOTOS

Man Signing

VIETNAM

POWER OF

ATTORNEY

bottom of page